Na 264 miliony zł opiewają projekty złożone przez Bytom w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. Większość przeszła już pozytywną ocenę formalną lub zostały wybrane do dofinansowania przez urząd marszałkowski. OSI staje się faktem – pierwsze remonty i projekty miękkie ruszyły.
W ramach OSI (projekty wpisane do GPR) złożono 49 projektów: 28 projektów inwestycyjnych na kwotę: 196 701 923,19 zł i 21 projektów (miejskich) społecznych (EFS) na kwotę: 67 046 340,36 zł. Łączna wartość złożonych projektów to 264 083 482 zł. Wybranych do dofinansowania jest 15 projektów, a podpisanych zostało 8 umów z Urzędem Marszałkowskim.

– Rewitalizacji uczyliśmy się od podstaw, ale jestem przekonany, że nauczyliśmy się jej dobrze. Odnowa miasta nigdy nie była zagrożona ani opóźniona. Jesteśmy jedną z niewielu gmin w Polsce, które mają uchwalony gminny program rewitalizacji i pozyskują środki unijne z perspektywy 2014-2020. Dziękuję bytomianom za cierpliwość. Już niebawem efekty pracy całego zespołu zajmującego się rewitalizacją będą jeszcze bardziej widoczne – mówi prezydent Bytomia Damian Bartyla.

Jednym z pierwszych projektów, które uzyskały dofinansowanie jest “Konserwacja i zachowanie zabytkowego kościoła św. Małgorzaty”. – Mam nadzieję, że to dobry prognostyk, bo na Wzgórzu Małgorzaty miał swój początek Bytom – mówi Izabela Domogała, kierownik Biura Rewitalizacji i Funduszy Europejskich.

Trwają już prace w funkcjonalistycznym budynku Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul. Miarki 10, a niebawem plac budowy zostanie przekazany wykonawcy, który będzie przywracał świetność Zespołowi Przyrodniczo-Krajobrazowemu Żabie Doły. Trwa postępowanie przetargowe na wykonawcę prac na Rozbarku, miasto szuka też inwestora zastępczego, który zajmie się “Rewaloryzacją zespołu pałacowego Thiele-Winclerów. Jeszcze kilka miesięcy potrwa ocena formalna projektu dotyczącego rewitalizacji części Bobrka.

– Rewitalizacja ma służyć przede wszystkim ludziom, zapobiegać wykluczeniu społecznemu, sporo projektów miękkich w ramach OSI już jest realizowanych, na przykład w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – mówi Bożena Mientus, wiceprezydent Bytomia.

Z kolei inne placówki, żeby ruszyć z projektem, muszą przygotować infrastrukturę. Tak jest w przypadku Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych, (który na potrzeby podopiecznych przygotowuje budynek przy ul. Józefczaka 14), Centrum Integracji Społecznej czy Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

– Rewitalizacja Bytomia przebiega w ekspresowym tempie. Pamiętajmy, że nasz harmonogram działań jest uzależniony od wielu instytucji. Najpierw 2 lata czekaliśmy z przygotowaniem GPR-u na Ustawę o rewitalizacji (jesień 2015). Dopiero w lipcu 2017 roku śląski marszałek ogłosił konkursy na nabory – zapewnia Damian Bartyla.

Wybranych do dofinansowania – 15 projektów EFRR

• Remont budynku kościoła p.w. Św. Trójcy

• Konserwacja i zachowanie zabytkowego kościoła św. Małgorzaty

• Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczo–Krajobrazowego Żabie Doły

• Program Terapii dla Młodzieży (projekt dot. remontu budynku Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom) • Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla DPS dla Dorosłych

• Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Karola Miarki 10 na CIS

• Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni na Rozbarku

• Rewitalizacja społeczna poprzez kulturę kościoła Św. Jacka

• Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap

•Termomodernizacja budynków przy ul. Sądowej 1i 2 (siedziba Prokuratury Rejonowej)

•Termomodernizacja budynków Wydziału Zdrowia Publicznego przy ul. Piekarskiej

•Rewaloryzacja zespołu pałacowego Thiele-Wincklerów w Miechowicach

•Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha

•Prace konserwacyjne przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

•Renowacja zabytkowego kościoła Św. Krzyża

5.3.2 Dziedzictwo kulturowe OSI

(warunek: obiekt wpisany do rejestru Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub na Szlak Zabytków Techniki oraz przeznaczony na cele kulturalne)

Projekty miasta:

– Rewaloryzacja zespołu pałacowego Thiele-Wincklerów w Parku Ludowym przy ul. Dzierżonia w Bytomiu-Miechowicach

– Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu

Projekty innych podmiotów:

– Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu (Zakon Braci Mniejszych Dom Zakonny w Bytomiu)

– Remont budynku kościoła p.w. Świętej Trójcy w Bytomiu (Parafia Św. Trójcy)

– Prace renowacyjne przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu (Parafia WNMP)

– Prace remontowe przy kościele filialnym p.w. Ducha Św. w Bytomiu (Parafia WNMP)

– Renowacja zabytkowego kościoła Św. Krzyża w Bytomiu (Parafia Św. Krzyża)

– Konserwacja i zachowanie zabytkowego kościoła św. Małgorzaty w Bytomiu (Zgromadzenie Słowa Bożego-Misjonarze Werbiści, Dom Zakonny)

5.4.2 Ochrona różnorodności biologicznej – OSI

(warunek: działania zmierzające do ochrony i zachowania gatunków)

Projekt miasta:

– Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Żabie Doły celem ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz przystosowanie obszaru na cele edukacyjne i rekreacyjno – wypoczynkowe

10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI

(warunek: projekt EFRR jest podrzędnym i uzupełniającym dla działań finansowanych w ramach projektu EFS)

Projekty miasta:

– Program Terapii dla Młodzieży, dotyczy budynku Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom przy ul. Tarnogórskiej

– Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytom

– Przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Karola Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej

– Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście, Rozbark)

– Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Bobrek)

– Rewitalizacja obiektów na potrzeby Centrum Integracji Aktywnej (BARI), dotyczy terenów przy Brzezińskiej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz swoje imię tutaj